HTX DAO Whitepaper (Turkish)

Özet

Geniş ve sürekli gelişen blok zinciri ortamında HTX DAO, dönüşüm için merkezi itici güç olarak duruyor. Öncü kavramların ve dönüştürücü projelerin hayata geçirildiği vizyoner ve kapsayıcı bir platform olarak hizmet vermektedir. HTX DAO'yu diğerlerinden ayıran şey, tüm ekosistem kullanıcılarının ve topluluk üyelerinin kolektif bilgeliğine ve içgörülerine dayanan, ilerlemeye olan sarsılmaz bağlılığıdır. İnovasyon ve uyarlanabilirliğin hüküm sürdüğü bir endüstrinin ön saflarında, tam da bu taahhütle, dönüşümün, vaatlerin ve sonsuz potansiyelin bir işareti olan HTX token'i gururla tanıtıyoruz.

HTX, HTX borsası için yerel token olma rolünün ötesindedir. Aslında, HTX borsası ile özel bir ilişkisi yoktur. Merkeziyetsiz ekonominin arkasındaki vizyonerlerin adanmış bir hamisi olarak daha derin bir rol üstlenir ve onu blok zinciri ekosistemi gelişmelerinin geleceğinin ayrılmaz bir parçası haline getirir.

Arka Plan

HTX token, HTX DAO'nun vizyonunu temsil etmekte ve yeni bir çağın başlangıcını işaret etmektedir. Bu bakış açısıyla "H" HTX borsasını sembolize etmekte ve HTX DAO ekosistemi içerisinde ekosistem likiditesine en büyük katkıyı sağlayan kurum olarak kayda değer rolünü vurgulamaktadır. "T" HTX tokeninin teknolojik temeli olan TRON blok zincirini ifade ederken, "X" vizyonumuzun kalbindeki çok sayıda inancı harmanlayan değişim ve potansiyeli temsil etmektedir. "X" aynı zamanda bu DAO ekosisteminin temelini oluşturacak saygın kuruluşların geniş yelpazesinin bir sembolüdür.

Prensipler ve Vizyon

HTX, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) olarak faaliyet gösterdiği için yönetişime yeni bir yaklaşım getirmektedir. Geleneksel kurumsal yapıların aksine, girişimi başarıya götürmek için ortak bir taahhütle birleşen, HTX tokenlerine sahip çeşitli vizyonerler ve paydaşlardan oluşan merkeziyetsiz bir yönetişim yapısını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu benzersiz ekosistem, tüm DAO katılımcılarını HTX DAO'ya fayda sağlayabilecek diğer projeler ve protokol geliştirmeleriyle iş birliği önermeye davet eden bir açık kapı politikasını teşvik etmektedir. Bu tekliflerin oylanması yoluyla girişimin yönünü etkileme yetkisi kesin olarak HTX token sahiplerine aittir.

Değişimin değişmeyen tek şey olduğu bir dünyada, HTX'in içindeki "X" uyarlanabilirliği, kapsayıcılığı ve üstel büyüme potansiyelini temsil etmektedir. Artık tek bir yörüngeyle sınırlı değiliz; sürekli gelişen blok zinciri ortamını yansıtan farklı bir yoldayız. Bir DAO olarak HTX, yenilikçi fikirlerin bir araya geldiği, öncü projelerin ve devrim niteliğinde konseptlerin ortaya çıktığı canlı bir topluluk olmaya hazırlanıyor. Blok zincirinin en parlak beyinlerinin iş birliği yapması ve gelişmesi için verimli bir zemin oluşturarak merkeziyetsiz yönetişimin geleceğini şekillendiriyor.

Yönetişim

HTX DAO'nun yönetimi HTX token sahiplerine emanet edilmiştir. Süreç, HTX DAO Forumunda ön teklifler ve HTX DAO Yönetişim Modülü aracılığıyla resmi teklifler sunma özgürlüğü ile açık ve erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. HTX token sahipleri, karar alma sürecinde oy haklarını elde etme, devretme ve kullanma özgürlüğüne sahiptir.

Yeni girişimlerin başlatılmasından operasyonel ekiplerin yetkilendirilmesine, HTX platformundaki tokenlerin seçimine ve DAO yönetişimine eklenecek kuruluşlara kadar çeşitli kararlar, tekliflerin formüle edilmesine ve bunların HTX token sahipleri tarafından oylama süreci yoluyla onaylanmasına bağlıdır.

"X" geleceğimizin anahtarını elinde tutuyor, çünkü blok zinciri alanında bir değil, nihayetinde HTX DAO ekosisteminin ayrılmaz parçaları olacak çok sayıda saygın varlığı temsil ediyor. Gerçek inovasyonun, farklı perspektiflerin ve iş birliğine dayalı çabaların uyumlu bir şekilde harmanlanmasından doğduğuna inanıyoruz. Ufkumuzu blok zinciri endüstrisinin tamamını kapsayacak şekilde genişleterek, bu alandaki en önde gelen zekaları ve en etkili figürleri bir araya getirmeyi arzuluyoruz.

Yönetişim Tokeni

HTX DAO'nun yönetişim tokeni HTX tokendir, simgesi ise $HTX. HTX tokenin HTX borsası ile benzer bir adı paylaşmasına rağmen, borsa platformuna özel bir token olarak tasarlanmadığını ve HT tokenin yükseltilmiş bir versiyonu olmadığını açıklığa kavuşturmak önemlidir. HTX'te "H" harfinin kullanılması, HTX DAO ekosistemi içindeki önemli rolünü simgelemek üzere özellikle HTX borsasına atfedilmiştir. HTX DAO, ayrımın altını daha da çizmek için HTX tokenin bir kısmını HT token sahipleri tarafından HT tokenden gönüllü dönüşüm için ayırmak üzere önlemler almıştır.

Token Dağıtım Stratejisi

HTX DAO'nun yönetişim tokeni olan $HTX, 999.990.000.000.000 tokenlik bir başlangıç arzına sahiptir. HTX tokenlerinin HTX DAO ekosistemi içindeki dağıtımı, kapsayıcı büyümeyi beslemeyi ve merkeziyetsiz yönetişim ilkelerini ilerletmeyi amaçlayan stratejik bir tahsisi temsil etmektedir. Şeffaflık ve topluluk katılımına bağlılığı somutlaştıran token tahsis stratejisi, HTX DAO'nun vizyonunu yansıtmakta ve katkıda bulunanların, yenilikçilerin ve paydaşların blok zinciri evriminin yörüngesini kolektif olarak şekillendirdiği çeşitli ve dinamik bir ortamı teşvik etmektedir.

%19 Erken Katkıda Bulunanlar ve Herkese Açık Tahsis

%19 Topluluk Erişim Programı

%10 Geliştirici Hibesi

%10 Araştırma ve Geliştirme

%10 Ekosistem Desteği

%15 Ortaklık ve İş birliği

%17 Platform Geliştirme

Bu stratejik dağıtım, yalnızca tokenleri tahsis etmeyi değil, aynı zamanda her katılımcının merkeziyetsiz yönetişim ve blok zinciri inovasyonunun geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığı canlı bir ekosistemi katalize etmeyi amaçlamaktadır.

HT'den HTX Tokene Gönüllü Değişim

HTX DAO, HTX tokenin bir kısmını HT token sahipleri tarafından HT tokenden gönüllü dönüşüm için ayırır. HT token sahipleri, yıllar boyunca HTX platformunun gelişimini ve büyümesini destekleyen tüm kullanıcıların ve topluluk üyelerinin ekosistem katkısını temsil ediyordu ve böyle değerli bir katkıda bulunanlar grubu dikkate alınarak yeni DAO yapısı altında HT'den HTX tokene dönüşüm yoluyla desteklerini sürdürme seçeneği verildi.

Kullanıcı Uyumluluğu ve Kısıtlamalar

HTX tokeni, açık ve kapsayıcı bir blok zinciri ekosistemini teşvik etmek için tasarlanmış olsa da, belirli yasal ve düzenleyici yönergelere uymak zorundadır. Uyumluluğu sağlamak için, HTX platformuna ve tokenine erişim şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım uygulanan ülkelerden kullanıcılar için yasaklanmıştır. Bu önlemler, HTX DAO ekosisteminde güvenli ve sorumlu bir ortam sağlamak ve aynı zamanda blok zinciri endüstrisini yönlendiren kapsayıcılık ve yenilikçiliğin temel değerlerini yansıtmak için uygulanmaktadır.

Yönetişim Tartışmaları

Topluluktan önemli ölçüde destek alan fikirler oylamaya sunulabilir. Bir topluluk üyesi, resmi bir HTX DAO oylamasına yol açabilecek bir ön teklif veya tartışma başlatabilir. Bu teklifler bir ön değerlendirme ya da oylama işlevi görür ve uygulanma garantisi vermez. Konseptin ilerlemesi için bir geliştirme ekibi tarafından benimsenmesi, kapsamlı bir kod denetiminden geçmesi ve ardından çoklu imza yöneticileri tarafından dağıtılması gerekir.

HTX DAO Ekosistemi Likidite Teminat Mekanizması

Blok zinciri ekosistemleri bağlamında, platform tokenlerinin önceden belirlenmiş token yakma uygulamalarından geçmesi alışılmış bir durumdur ve bu yöntem, ilgili güvenlik etkileri nedeniyle düzenleyici kaygıları artırabilir. Buna karşın HTX DAO, Ekosistem Likidite Teminatı adı verilen öncü bir mekanizma sunarak farklılaşmaktadır. Bu vizyoner yaklaşım yalnızca HTX tokenlerinin faydasını artırmakla kalmayıp aynı zamanda birden fazla ekosistemde merkeziyetsiz finansın teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamakta ve böylece HTX DAO'yu geleneksel kripto para projelerinden ve borsa platformlarından ayırmaktadır.

Nasıl Çalışır

1. HTX Token Kullanımının Teşvik Edilmesi: HTX DAO, kullanıcıları işlem mahsuplaşmaları ve ücret ödemeleri için HTX tokenlerini kullanmaya teşvik ederek ücret indirimleri sunar.

2. Kazançların Tahsis Edilmesi: Platform, kazancının bir kısmını ekosistemin geliştirilmesi için ayırır.

3. Dinamik Likidite Sponsorluğu: HTX DAO, token geri alım ve yakımı için sabit oranlı teminatlar yerine, ekosistem katılımcılarını DeFi yönetişim platformundaki merkeziyetsiz bir ekosistem likidite havuzu aracılığıyla DAO'ya likidite sözü vermeye teşvik ettiği dinamik bir süreç benimser sun.io DeFi uygulamalarını, geliştirici faaliyetlerini ve ekosistem büyümesini artırıyor.

Katılım

HTX DAO bünyesindeki, teminat veren olarak bilinen her katılımcı, gönüllü olarak bir ekosistem likidite teminatında bulunma fırsatına sahiptir. Blok zinciri endüstrisinin çeşitli sektörlerinden kuruluşları kapsayacak ve hepsi de ekosisteme katkıda bulunmak ve desteklemek için motive olacak bir açılış teminatı listesi oluşturulmasını bekliyoruz.

Katılımcılar, HTX veya TRX likidite teminatlarının kapsamını finansal kapasitelerine göre belirleme esnekliğine sahiptir. [1] DeFi ekosisteminin tamamını geliştirmek için iş birliğine dayalı ve kapsayıcı bir yaklaşımı teşvik ederek, daha geniş bir topluluktan çok çeşitli katılımcıların katılımına öncelik verilmektedir.

Merkeziyetsiz Yönetim

HTX ve TRX şeklinde teminat verilen fonlar, sıfır adrese benzeyen bir ekosistem likidite adresine makul bir şekilde tahsis edilir. Buraya yatırılan tokenler yalnızca imha edilmek üzere tasarlanmamıştır; bunun yerine, hazine yönetimi açısından hem faydayı hem de merkeziyetsizliği artırmaya hizmet ederler. Bu güvence, HTX DAO içindeki tek bir teminat verenin hazine üzerinde tekil kontrol sahibi olmamasını sağlar. Likiditeyi merkeziyetsiz bir şekilde yönetmek için proaktif bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım, fon saklama konusundaki merkezileşme sorununu sistematik olarak ele alırken aynı zamanda havuzun güvenliğini de güçlendirmektedir.

Bu şekilde yaklaşım, sermayenin korunmasını, likiditeye kesintisiz erişimi kesin olarak garanti altına almakta ve olası kötüye kullanım veya suistimallere karşı güçlü bir caydırıcı unsur olarak işlev görmektedir.

HTX DAO Ekosistemi Likidite Teminatı mekanizması, ekosistemimizi güçlendirmek, merkeziyetsizliği teşvik etmek ve güvenlikle ilgili endişeleri ve merkezileşme iddialarını ele almak için titizlikle hazırlanmıştır. Özenle yapılandırılmış bu mekanizma, ekosistemimizin dayanıklılığını ve kendi kendine yeterliliğini desteklemenin yanı sıra tüm operasyonlarımızda şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar. Gelişen düzenleyici çerçeveye bağlı kalarak ekosistemimizin büyümesini desteklemek için yenilikçi bir yaklaşım getirmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

HTX DAO nedir?

HTX DAO, blok zinciri ekosisteminde öncü bir Merkeziyetsiz Otonom Organizasyondur. Vizyonumuz açık finans ve merkeziyetsiz bir tokenize ekonomi etrafında dönmektedir. HTX DAO'nun kalbinde, yönetişim HTX token sahiplerine emanet edilmiştir. Yolculuğumuza katılmaları ve aktif olarak katkıda bulunmaları için bireylere ve topluluklara sıcak bir davette bulunuyoruz.

HTX DAO'yu kim yönetiyor?

HTX DAO'nun yönetişim kontrolü HTX token sahiplerinin elindedir. HTX tokenlerine sahip olan kişiler, HTX DAO içinde karar verme ve kaynakların yönünü ve tahsisini belirleme gücüne ve sorumluluğuna sahiptir.

HTX DAO kayıtlı bir kuruluş mudur?

HTX DAO geleneksel bir kayıtlı şirket gibi çalışmaz. Bunun yerine, blok zincirinde titizlikle tasarlanmış bir dizi akıllı sözleşmenin yönetimi altında faaliyet gösteren token sahiplerinden oluşan kolektif bir topluluktur.

HTX DAO neden bu yapıyı kullanıyor?

Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonun kısaltması olan DAO, protokollerini yönetmek söz konusu olduğunda çok sayıda DeFi ve kripto girişimi için seçilen çerçevedir. Bu merkeziyetsiz ve otonom yapı, tek taraflı kontrole sahip tek bir varlık olmadan kolektif karar almaya olanak tanır. Merkeziyetsizlik ve özerkliğin, aşağıdaki gibi faktörler göz önünde bulundurularak sürekli olarak iyileştirilen yönler olduğunu anlamak önemlidir:

1. Bir DAO içerisinde karar alma sürecinin etkinliği.

2. Bir projenin ilk aşamalarında koordineli geliştirme ekiplerinin ve yöneticilerin gerekliliği.

3. Merkeziyetsizlikle katkıda bulunanların adil bir şekilde ödüllendirilmesi arasında bir denge kurulması.

HTX DAO örneğinde, özgün inovasyon, blok zinciri topluluğu içindeki farklı bakış açılarının iş birliğine dayalı bir karışımından ortaya çıkmaktadır.

HTX DAO ne kadar güvenli?

HTX DAO'nun güvenliği, tüm kripto girişimlerinde olduğu gibi, bazı doğal unsurlardan etkilenmektedir. Bu faktörler arasında mali kayıp potansiyeli, akıllı sözleşmelerdeki olası güvenlik açıkları veya istismarların varlığı ve çoklu imza yöneticilerinin hata yapma potansiyeli yer almaktadır. Bununla birlikte, güvenliği artırmak ve güven aşılamak için DAO, bağımsız üçüncü taraf uzmanlar tarafından kapsamlı akıllı sözleşme denetimleri gerçekleştirmiştir ve potansiyel tehditleri aktif olarak izleyen ve bunlara yanıt veren, toplu olarak daha güvenli ve daha emniyetli bir HTX ekosistemine katkıda bulunan yetenekli bir topluluktan faydalanmaktadır. Bireyler, herhangi bir blok zinciri projesine dahil olmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalı ve durum tespiti uygulamalıdır, çünkü blok zinciri alanında iyi bilgilendirilmiş karar verme büyük önem taşımaktadır.

HTX DAO'ya nasıl dahil olabilirim?

Çeşitli rollere izin vererek aktif iş birliği için topluluğa açık bir davette bulunuyoruz:

Topluluk Üyeleri: Token sahibi olmayanlar bile forumumuza ve sosyal medyaya aktif olarak katılabilir ve yenilikçi fikirlerini paylaşabilir. Değerli konseptler HTX token sahipleri tarafından benimsenebilirken, topluluk liderlerine yönü etkilemek için oy hakkı verilebilir.

Bağımsız Katılımcılar: HTX DAO'nun protokollerini geliştirebilecek, durum tespitini kolaylaştırabilecek ve diğer projelerle ortaklıklar arayabilecek bireyler veya ekipler önemli katkı sağlayıcılardır.

Ekosistem Likidite Teminatı Verenler: Ekosistem içinde aktif ve dinamik olarak gönüllü likidite sağlayan DAO katılımcıları, HTX DAO'nun önemli bir parçasıdır ve DeFi kullanım durumlarımızı genişleterek, geniş kapsamlı geliştirici faaliyetlerini teşvik ederek, akıllı sözleşme etkileşimlerini artırarak ve çeşitli DApp senaryolarını destekleyerek daha sağlam bir ekosistem oluşturmaya olanak tanır.

DAO Ortakları: HTX DAO ekosistemine katkıda bulunmak ve ilgili protokollerimiz arasında iş birliği yollarını keşfetmek isteyen projeleri gönülden memnuniyetle karşılıyoruz.

Token Sahipleri: HTX token sahipleri, HTX DAO'nun yörüngesi ve hazine varlıklarının tahsisi konusunda öneride bulunma ve oy kullanma yetkisine sahiptir. Ekosistemimizin geleceğini şekillendirmede sizin katılımınız çok önemlidir.

İletişim Bilgileri

HTX DAO ile ilgili her türlü soru, açıklama veya destek için bize ulaşmaktan çekinmeyin:

E-posta: support@htxdao.com

HTX tokeni, HTX DAO içindeki yönetişim veya diğer ilgili sorularınız hakkında size yardımcı olmak için çalışıyoruz. Canlı ve kapsayıcı bir blok zinciri topluluğu oluşturmaya çalıştığımız için geribildirimleriniz ve katılımınız son derece değerlidir.

Sorumluluk Reddi

HTX DAO, tüm HTX token sahiplerinin toplam varlığı olarak oluşturulan merkeziyetsiz özerk bir organizasyondur. HTX DAO tüzel bir kurum değildir ve HTX token arzının merkezi yönetimini uygulamak için işlev görmez. HTX tokeninin, gelecekteki bir DAO yönetişim etkinliğinde ex post (sonrasında kazanılacak faydalar) token sahipleri tarafından oylanan ve dayatılan herhangi bir yardımcı programa bakılmaksızın ex ante (öncesinde kazanılması beklenen faydalar) hiçbir doğal yardımcı programı yoktur. HTX DAO için önceden belirlenmiş bir yol haritası veya HTX tokenin doğal değeri yoktur. HTX tokeni, herhangi bir gerçek dünya varlığı veya finansal varlık üzerinde herhangi bir hak iddiasını temsil etmediği gibi bir getiri değeri de sunmaz veya garanti etmez. HTX token sahipleri bu tür bir talep veya getiri beklememelidir. HTX tokenin içsel, doğal veya yatırım değeri olmayan tipik bir meme coinden temel bir farkı yoktur.


[1] Daha fazla ekosistem token destek seçeneği gelecek.

Last updated